Obavezni podaci o tvrtki

Naziv i skraćeni naziv tvrtke: IKL d.o.o. za trgovinu i usluge
Sjedište tvrtke: Kozjak 53, 10 000 Zagreb, RH
Sud kod kojeg je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački su u Zagrebu
Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: MBS: 080570788 OIB: 44591646313
Naziv i sjedište financijskih institucija u kojima tvrtka ima otvorene račune zajedno s brojevima računa:
ERSTE & Steiermärkische Bank Rijeka (Jadranski Trg 3a, 51 000 Rijeka) IBAN: HR1524020061100470869
Privredna banka Zagreb (Radnička cesta 42, 10 000 Zagreb) IBAN: HR4423400091110652056
Prezimena i najmanje jedno ime člana Uprave društva: Vlastica Furch (jedini vlasnik), Natalia Furch (direktor)
Iznos temeljnog kapitala i je li uplaćen u cijelosti: 21.000,00 kn uplaćen u cijelosti