Pribor i alati

Firma IKL Vam nudi široku paletu dodatnog pribora i alata kao nadogradnju i dodatno opremanje Vaših uređaja za lakše rukovanje i širenje obujma poslova koje možete njima obavljati, a bez dodatnog napora i troška.

Visokotlačni klipni airless uređaj do 210 bara pogonjen zrakom za nanošenje premaza na bazi vode i otapala. Moguća izvedba kao bezzračni sistem ili uz podršku zraka.

Turbinski kompaktni uređaj za raspršivanje boja i lakova pogonjen strujom.

Graco električni bezzračni uređaj sa integriranim spremnikom za manje aplikacije boja i lakova.

Niskotlačni membranski sistem za zračno raspršivanje boja i lakova na bazi vode i otapala.