Isporučena i montirana ECO AIR kabina za lakiranje 15x7x6 i komora za sačmarenje CLEMCO 15x7x6 – 2015. godine u BiH.